RATES AND TERMS

DESIGN EXPERIENCE

HOME

CV SVENSKA

CV ENGLISH

TARGA CONCEPT

INVESTORS

CONTACT

B e n   C o l l i n s    |   C A D   D e s i g n   E n g i n e e r


C o u p e H a r d T o p     |    A d v a n c e d    T a r g a s

B e n   C o l l i n s  -  C o u p e H a r d T o p   |   Sole Trader Enskildfirma : Consultant Design Engineer  |   Åkarhagsgatan 2C, 72337 Västerås, Sweden  | +46 727 447422  |  email  |  Website © 2014

RATES AND TERMSErfarenhet:

20+ års CAD Designingenjör i sju länder.


Arbetsvillkor:

Ingen uppsägningstid, kortsiktigt, långsiktigt, sporadiskt, deltid eller heltid efter behov.

Min uppsägningstid gentemot företaget –två månader.

Minimum 10 timmar/vecka-Maximum 55 timmar/vecka.

Obs: Behover helvecka om bortrest från Västerås.


Rates:

380 SEK/timme –jobb baserade i Västerås.

430 SEK/timme –med pendlingavstånd från Västerås.

480 SEK/timme –Europa eller arbetsresor/borta.Experience:

20+ years CAD Design engineer in seven countries.


Terms and conditions:

No notice required, short term, long term, sporadically, part time or full time according to your requirement.

My notice period to you -two months.

Minimum 10 hours/week -Maximum 55 hours/week.

N.B. Only full weeks possible if away from Västerås.


Rates:

380 SEK/hour + Moms -based in Västerås.

430 SEK/hour + Moms -commutable from Västerås.

480 SEK/hour + Moms -Northern Europe or when travelling.


Rates & Terms

BenCollinsCoupeHardTopSummaryInEnglishAndSwedish.pdf