RATES AND TERMS

DESIGN EXPERIENCE

HOME

CV SVENSKA

CV ENGLISH

TARGA CONCEPT

INVESTORS

CONTACT

B e n   C o l l i n s    |   C A D   D e s i g n   E n g i n e e r


C o u p e H a r d T o p     |    A d v a n c e d    T a r g a s

B e n   C o l l i n s  -  C o u p e H a r d T o p   |   Sole Trader Enskildfirma : Consultant Design Engineer  |   Åkarhagsgatan 2C, 72337 Västerås, Sweden  | +46 727 447422  |  email  |  Website © 2014

HOME

Heavens above

CoupeHardTop ska utrusta nya och klassiska bilar med innovativa targas för att förbättra körupplevelsen i alla väder.


One day CoupeHardTop will supply innovative targas for new and classic cars to enhance driving and ownership in all weathers.

Ben Collins BSc Honours


Redo att bistå er med tekniska lösningar, projektledning, CAD och produktutveckling.


Ready to provide engineering solutions, energy, project management, CAD, FEA and product development.

Ben_Collins_EU-CV_English.pdf BenCollinsKarriaroversikt.pdf

CV Svenska

92-14 Career Summary

CV English

Rates and Terms

92-14 Karriäröversikt

Linked-In Profile